Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Szybkie i łatwe płatności on-line
Wygodny dostęp do informacji o należnościach dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych
Automatyczne wysyłanie powiadomień SMS oraz e-mail
Dokładna analiza danych dotyczących należności
Pełna obsługa wszystkich należności systemu PUMA

Zalety rozwiązania

Portal skierowany jest zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów prawnych, które są zobowiązane do płacenia podatków, opłat bądź innych należności na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Daje  wszystkim tym podmiotom szerokie możliwości w zakresie płatności i monitorowania należności on-line, w szczególności:

 • obsługę wszystkich należności systemu PUMA (zobowiązania podatkowe, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych – dzierżawa, użytkowanie wieczyste, sprzedaż i inne rodzaje opłat),
 • wgląd w należności, generowanie płatności na wybrane należności i opłacenie w systemie płatności on-line, podgląd zleconych przelewów oraz ich stanu bieżącego,
 • przegląd wszystkich zobowiązań do zapłaty według rodzajów należności (również kosztów upomnień i wezwań),
 • generowanie płatności na wybrane należności i wydrukowanie wypełnionego polecenia przelewu bankowego lub pocztowego,
 • przeglądanie wygenerowanych płatności,
 • przegląd operacji księgowych dokonywanych na należnościach ( wpłaty, zwroty, przeksięgowania),
 • integrację – wymianę danych dotyczących należności, kontrahentów, zaksięgowanych wpłat z systemu PUMA,
 • bezpieczną autoryzację i zarządzanie użytkownikami, uwierzytelnianie logowania za pomocą profilu zaufanego – ścisła współpraca z ePUAP,
 • zarządzanie grupami kontrahentów – grupowanie kontrahentów na potrzeby modułu komunikacji (wysyłanie powiadomień SMS, e-mail) oraz na potrzeby modułu ankiet (ankietowanie wybranych grupy odbiorców),
 • komunikację z użytkownikami – wysyłanie powiadomień (e-mail, SMS) do użytkowników dotyczących zaległych płatności, zbliżających się terminów uiszczenia opłat, ostrzeżeń bądź wydarzeń organizowanych przez gminę, tworzenie szablonów komunikatów i harmonogramów wysyłania powiadomień,
 • tworzenie ankiet, udostępnianie ich wcześniej zdefiniowanym grupom użytkowników, zbieranie wyników oraz ich analizę,
 • raportowanie – analiza danych o kontrahentach, należnościach i zleconych płatnościach.